Blogia
As Tecnoloxías da Información e Comunicación no IES García Barbón

ENCERADO DIXITAL

ENCERADO DIXITAL

ENCERADO DIXITAL

 O encerado dixital é unha novedade tecnolóxica que cada día é máis empregada na formación. 

É importante diferenciar as dúas posibles montaxes en aula:

 

ENCERADO DIXITAL: Sistema tecnolóxico, xeralmente integrado por un ordenador e un videoproxector, que permite proxectar contidos dixitais nun formato idóneo para visualización en grupo. Pódese interactuar sobre as imaxes proxectadas empregando os periféricos do ordenador: rato, teclado...

ENCERADO DIXITAL INTERACTIVO: Sistema tecnolóxico, xeralmente integrado por un ordenador, un videoproxector e un dispositivo de control de punteiro, que permite proxectar nunha superficie interactiva contidos dixitais nun formato idóneo para visualización en grupo. Pódese interactuar directamente sobre a superficie de proxección.

 

 Neste Link ENCERADO DIXITAL , podes atopar atopar páxinas que traten recursos para empregar no encerado dixital.